BYLI DUSZPASTERZE AKADEMICCY

ks. Krzysztof Niciejewski

w latach 2013-2015 diecezjalny duszpasterz akademicki 

obecnie pracuje w Sądzie Biskupim w Kaliszu
oraz pełni posługę egzorcysty

ks. dr Artur Kasprzak

w latach 2009-2013 diecezjalny duszpasterz akademicki

obecnie przebywa na urlopie habilitacyjnym we Francji

ks. dr Piotr Rossa

w latach 2002-2009 diecezjalny duszpasterz akademicki 

obecnie wykładowca na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu

ks. dr Prałat Aleksander Gendera

w latach 2000-2002 duszpasterz akademicki miasta Kalisza jako prorektor WSD w Kaliszu

obecnie proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie

ks. Prałat Paweł Kostrzewa

w latach 1998-2000 duszpasterz akademicki miasta Kalisza przy Bazylice św. Józefa

obecnie proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Ostrowie Wlkp.

ks. dr Kanonik Włodzimierz Guzik

w latach 1993-1996 duszpasterz akademicki miasta Kalisza przy Bazylice św. Józefa

obecnie proboszcz parafii bł. Matki Teresy z Kalkuty w Kaliszu i wykładowca w Seminarium Diecezjalnym w Kaliszu