JESTEŚMY MŁODZI, DLATEGO SERCA NASZE SĄ PEŁNE ASPIRACJI

Chociaż jesteśmy w centrum świata jak wszyscy inni w naszym wieku, uczymy się wspólnie dawania odważnego świadectwa, iż równocześnie jesteśmy chrześcijanami, katolikami i ludźmi nowoczesnymi. Mamy świadomość, iż warunkiem aby nasze życie było piękne i szczęśliwe jest nasze osobiste znalezienie Pana Boga w Mesjaszu, w Osobie Jezusa Chrystusa. Tak jak Apostołowie, idziemy za Jego wezwaniem : „Chodźcie zobaczyć” J 1,39.

Jeśli zrodziła się w Tobie kiedyś chęć doświadczenia życia innego niż proponuje Ci lansowana moda tego świata, jeśli zapragnąłeś doświadczyć kiedyś życia jako daru Bożego -  w radości a nie w ciężarze zmartwień o jutro - zapraszamy Cię na nasze spotkania ! Wierzymy, że Bóg ma dla Ciebie w naszym duszpasterstwie łaskę prawdziwego dobra. Ufamy, że odkryjesz jak bardzo Bóg jest słodki dla Ciebie w swojej miłości i że twój czas spędzony z nami zostanie Ci wynagrodzony darem odkrycia konkretnego planu szczęścia dla Twojego życia, daru wolności Dziecka Bożego.

JEŚLI SZUKASZ...

W duszpasterstwie Akademickim jest czas debaty. Jeśli masz jakieś pytanie do Pana Boga, albo do Kościoła, możesz mieć pewność, że otrzymasz naszą gotowość pomocy i obecność z Tobą na drodze odnalezienia odpowiedzi na pytania jakie Cię nurtują.

Oprócz debaty będzie też dla Ciebie trochę herbaty ... 

W spotkaniach wtorkowych uczymy się rozmawiać o nas samych i o naszej wierze. W cyklu naszych spotkań będziesz miał okazję posłuchać świadectw o chrześcijańskim życiu w małżeństwie, spotkać lekarza, psychologa i kapłana. Będziesz mógł porozmawiać o ludzkiej psychice, seksualności oraz o Twoim szczęściu w Bogu – drodze do Zbawienia.

WSPÓLNOTA

Przeżywamy aktualność obietnicy Pana Jezusa : „a gdzie dwóch albo trzech zbierze się w imię moje, tam Ja jestem pośród nich” (Mt 18, 20).

Naszym sekretem nie jest nasza mądrość. Pragnieniem naszym jest przeżywać moc Boga we wspólnocie. Nasze duszpasterstwo proponuje trwanie razem na modlitwie, dzielenie się doświadczeniem wiary. Naszym pragnieniem jest budowanie wspólnoty nowego pokolenia ludzi, którzy w harmonii z rozwojem swoich kompetencji naukowych i zawodowych będą potrafili żyć wiarą na co dzień, i w razie każdej potrzeby, będą umieli obronić uzasadnienie swojej Nadziei (cf. 1 P 3,15).

EUCHARYSTIA

„Jeśli jesteś smutny – adoruj Boga !” (P. Theilhard de Chardin)

Nasze spotkania ubogaca największa tajemnicy obecności Pana Boga – Eucharystia.

Sam Jezus uczy nas w tym Sakramencie bycia szczęśliwym. Nasze duszpasterstwo proponuje ci czas cotygodniowej Eucharystii wtorkowej i niedzielnej, a także nabożeństwo adoracji w każdy wtorek.

FORMACJA W DRODZE

Akademicka wspólnota jaką tworzymy – to także przygoda poznania ludzi młodych z innych środowisk studenckich. Bierzemy udział w inicjatywach ogólnopolskich lub światowych związanych z ludźmi młodymi. Co roku jesteśmy na Ogólnopolskim Czuwaniu DA na Jasnej Górze oraz Lednicy. Bierzemy udział w Światowych Spotkaniach Młodych. W ramach możliwości bierzemy udział w zimowych spotkaniach Taizé w intencji o pokój na świecie, oraz w wydarzeniach z życia Diecezji Kaliskiej.

Byliśmy na Światowych Dniach Młodzieży w Madrycie oraz na pierwszej ogólnopolskiej Pielgrzymce Studentów do Ziemi Świętej w 2012r.

ks Artur KASPRZAK 

diecezjalny duszpasterz akademicki (w latach 2009-2013)